Aktualności

Home / Aktualności
Zmiana domeny DIA
Wpis

Zmiana domeny DIA

Szanowni Państwo W efekcie współpracy pomiędzy NASK a Dolnośląską Izbą Aptekarską we Wrocławiu Izba uzyskała dostęp do zastrzeżonej domeny gov.pl. Jest to oficjalna państwowa domena zastrzeżona dla podmiotów powołanych w drodze ustaw. Nowy adres, pod którym obecnie funkcjonuje strona internetowa DIA to: dia.oia.gov.pl Wpisanie poprzedniego adresu strony będzie automatycznie przekierowywało Państwa na nowy adres. W...

AOTM zaprasza na szkolenie dla pracowników aptek szpitalnych: Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej
Wpis

AOTM zaprasza na szkolenie dla pracowników aptek szpitalnych: Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej

Szanowni Państwo, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zaprasza farmaceutów z aptek szpitalnych na bezpłatne szkolenia online z zakresu:   Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej. Szkolenia realizowane są w ramach projektu unijnego ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Komunikat prezesa DIA
Wpis

Komunikat prezesa DIA

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r. „Komunikat dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie V SA/Wa 703/22” Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie o sygn. V SA/Wa 703/22. Sprawa ta dotyczyła przejęcia (zakupu)...

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Wpis

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

Szanowni Państwo, W Dzienniku Ustaw z dnia 2 sierpnia 2022 r. (poz. 1621/2022) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Rozporządzenie zamieszczamy poniżej i dodatkowo jako załącznik do pobrania i wydrukowania.

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) zgłasza ryzyko ograniczania częstotliwości dostaw leków do aptek
Wpis

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) zgłasza ryzyko ograniczania częstotliwości dostaw leków do aptek

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) zrzeszający polskie firmy zaopatrujące w produkty lecznicze apteki ogólnodostępne i szpitalne, w związku z lawinowo rosnącymi kosztami wszystkich elementów działalności hurtowni przy bardzo niskiej marży na leki refundowane, która nie pokrywa ponoszonych nakładów pracy, w piśmie z dnia 25 lipca br. skierowanym do Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, zgłasza ryzyko ograniczania częstotliwości dostaw leków do aptek. Pismo zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Pismo do...

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji jesiennej 2022 r.
Wpis

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji jesiennej 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z tym, iż koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji jesiennej 2022 r. przypada na niedzielę (31 lipca 2022 r.), termin na złożenie wniosku do PESF upływa w dniu 1 sierpnia 2022 r. W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do...

Luxmed – ankieta potrzeb członków DIA
Wpis

Luxmed – ankieta potrzeb członków DIA

Szanowni Państwo w związku z trwającymi rozmowami z firmą Luxmed uprzejmie prosimy farmaceutów zainteresowanych możliwością przystąpienia do opieki medycznej* o wypełnienie krótkiej ankiety. Link do ankiety: https://forms.gle/HtxYzUpw22zzqp259 Zebrane dane zostaną wykorzystane do oszacowania liczby ewentualnych chętnych. *przystąpienie do opieki medycznej wiąże się z koniecznością indywidualnego ponoszenia kosztów i wnoszenia comiesięcznych opłat za wybrany pakiet. Opłata za...

Komunikat Skarbnika OIA DIA w sprawie składek członkowskich
Wpis

Komunikat Skarbnika OIA DIA w sprawie składek członkowskich

Koleżanki i Koledzy Dolnośląska Izba Aptekarska uprzejmie przypomina. Składka członkowska Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich z dnia 19.04.1991, każdy farmaceuta ma obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz izby, do której przynależy. Wysokość składki ustala Okręgowa Rada Aptekarska w drodze uchwały: * 60 złotych(sześćdziesiąt złotych) dla farmaceutów pełniących funkcję kierowników aptek ogólnodostępnych, zakładowych i szpitalnych...