Aktualności

Strona główna / Aktualności
Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL
Wpis

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu...

Przypomnienie – bezpłatne środki ochrony indywidualnej
Wpis

Przypomnienie – bezpłatne środki ochrony indywidualnej

  Szanowni Państwo Przypominamy o możliwości zamówienia do aptek i punktów aptecznych bezpłatnychśrodków ochrony indywidualnej dla pracowników finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dostawy odbywają się cyklicznie i po upływie danego okresu można złożyć kolejne zamówienie. Zachęcamy do korzystania z tej formy  wsparcia. Aby zgłosić zapotrzebowanie proszę wypełnić formularz z linku: Formularz

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień
Wpis

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%. Załącznik : pismoMon Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/  

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.
Wpis

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. Niniejszy projekt zawiera także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży (Uprawnienie dodatkowe C ). Lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana. Link do projektu

Nowa strona internetowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu
Wpis

Nowa strona internetowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo   Oddajemy w Wasze ręce nową stronę internetową Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Gorąco zapraszamy do jej przetestowania oraz do korzystania z niej na co dzień. Nowa strona internetowa DIA została zbudowana całkowicie od początku na nowym silniku, jest dostosowana do działania również na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych/smartfonach). Zawiera nowe podziały menu (zakładek)...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Pani mgr farm. Agnieszce Kowalskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty ś.p. Jerzego Kłodnickiego składają koleżanki i koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Biuro DIA

Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ
Wpis

Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przedmiotowa...

Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole aptek i placówek medycznych
Wpis

Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole aptek i placówek medycznych

  Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca. Pacjenci najczęściej zwracali uwagę na ograniczenie dostępności do leczenia. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu