Author: sabina.labatczuk (Mateusz Śliwka)

Strona główna / sabina.labatczuk
Opracowanie dot. osób, którym można wystawić receptę pro familia
Wpis

Opracowanie dot. osób, którym można wystawić receptę pro familia

Szanowni Państwo Przekazujemy opracowanie w formie graficznej osób, którym farmaceuta może wystawić receptę pro familia. Przedstawiono najczęstsze, ale nie wszystkie przypadki. Opracowanie prawne wykonano w oparciu o Ustawę Prawo farmaceutyczne Art. 96b. 3. oraz orzecznictwo sądowe w tej materii. Zostało również skorygowane w oparciu o interpretację Ministerstwa Zdrowia wystosowaną na zapytanie DIA z powodu wątpliwości.  Pismo w...

Portal szkoleniowy e-duk@cja
Wpis

Portal szkoleniowy e-duk@cja

e-duk@cja to istniejący od 2005 lat autorski, internetowy system szkoleniowy dla farmaceutów mający na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, służący realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia ciągłego farmaceutów, poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów szkoleniowych. Powstanie i funkcjonowanie portalu jest efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Okręgowej Izby...

Wpis

Historia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Lata 1945-1951 W niedawno wyzwolonym Wrocławiu, już 22 czerwca 1945 r. powołana została Dolnośląska Okręgowa Izba Farmaceutyczna we Wrocławiu. Na zebraniu zwołanym przez dr. Stanisława Rajkowskiego nastąpiło ukonstytuowanie się Izby. Na stanowisko Komisarza Izby (komisarycznego prezesa) powołano mgr. farm. Leona Obrowicza. Wiceprezesami zostali: dr Stanisław Rajkowski i mgr Józef Dobrucki, skarbnikiem mgr Józef Kozak, a członkami...

  • 1
  • 2
  • 6
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu