Author: Marcin Repelewicz (Marcin Repelewicz)

Strona główna / Marcin Repelewicz
KOMUNIKAT  DLA FARMACEUTÓW DIA, KTÓRZY NIE ZOSTALI JESZCZE OBJĘCI SZCZEPIENIEM W GRUPIE „0”
Wpis

KOMUNIKAT  DLA FARMACEUTÓW DIA, KTÓRZY NIE ZOSTALI JESZCZE OBJĘCI SZCZEPIENIEM W GRUPIE „0”

KOMUNIKAT  DLA FARMACEUTÓW DIA, KTÓRZY NIE ZOSTALI JESZCZE OBJĘCI SZCZEPIENIEM W GRUPIE „0” (nie otrzymali ŻADNEJ dawki szczepionki przeciw COVID-19) W związku z informacjami, które otrzymujemy od Państwa, dotyczącymi przebiegu szczepień przeciw COVID-19 dla personelu medycznego na etapie „0” – szczególnie w okresie ostatnich 2 tygodni, kiedy z powodu niedostatecznych dostaw szczepionek zaburzony został harmonogram...

Webinar dla farmaceutów szpitalnych: Czy żywienie kliniczne może zastąpić podaż albumin?
Wpis

Webinar dla farmaceutów szpitalnych: Czy żywienie kliniczne może zastąpić podaż albumin?

W imieniu Śląskiej Izby Aptekarskiej serdecznie zapraszamy farmaceutów szpitalnych DIA na szkolenie:   Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów aptek szpitalnych na certyfikowane szkolenie webinarowe pt. “Czy żywienie kliniczne może zastąpić podaż albumin?”, które odbędzie się 8 lutego (poniedziałek) 2021 r. o godz. 18.00. Rejestracja: https://slaskaoia.clickmeeting.com/zywienie-kliniczne/register Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 27.01.2021 r. zmarła mgr farm. Małgorzata Matusz Mgr farm. Janowi Matuszowi Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają członkowie samorządu aptekarskiego, koleżanki i koledzy farmaceuci oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Jasiu, łączymy się z Tobą w bólu O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w terminie...

Nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wpis

Nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo W dniu 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana: USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 159) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/159 Poza licznymi przepisami związanymi...

Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19
Wpis

Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniającej farmaceutów w grupie zawodów uprawnionych do prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu rozpoczyna akcję mającą na celu koordynację...

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie recept
Wpis

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie recept

Przedstawiamy zebrane najważniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept od dnia 1 stycznia 2021 r. Uwaga v. 2.01 – doprecyzowano zapis dotyczący wydania leku przy braku podanej na recepcie ilości dla leków niepodlegających refundacji (niewystępujących w Wykazie): Przy braku wskazania na recepcie ilości – możliwość wydania najmniejszego opakowania dostępnego w obrocie dla leków...

Bezpłatne ubezpieczenie OC dla farmaceutów DIA
Wpis

Bezpłatne ubezpieczenie OC dla farmaceutów DIA

P. T. Koleżanki i Koledzy farmaceuci Bardzo miło mi poinformować, iż decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu z dniem 1 stycznia 2021 r. członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zostają objęci ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty. Projekt ten został zrealizowany m. in. w odpowiedzi na Państwa głosy wyrażone w ankiecie, w której podnosiliście potrzebę...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept
Wpis

Nowe rozporządzenie w sprawie recept

Nowe rozporządzenie w sprawie recept zostało ogłoszone 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf Rozporządzenie jest wymuszone delegacją ustawową związaną z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia w związku z implementacją elektronicznej recepty transgranicznej. Zgodnie z paragrafem 19 rozporządzenia – recepty mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2021 roku....

Informacje o szczepionce p/COVID-19 dla personelu fachowego
Wpis

Informacje o szczepionce p/COVID-19 dla personelu fachowego

Opublikowane dokumenty, stanowiska i komunikaty Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 22.12.2020 w sprawie uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms, w tym termin określający postać farmaceutyczną szczepionki przeciw COVID-1 Informacja Prezesa Urzędu z dnia 23.12.2020 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVIDー19...

Przywrócenie dostaw ŚOI dla aptek
Wpis

Przywrócenie dostaw ŚOI dla aptek

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przywróciło dostawy bezpłatnych środków ochrony osobistej dla aptek ogólnodostępnych. Przypominamy o możliwości ich zamówienia do aptek i punktów aptecznych. Środki ochrony indywidualnej mają posłużyć dla zabezpieczenia pracowników i są w pełni finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dostawy odbywają się cyklicznie i po upływie danego okresu można złożyć kolejne zamówienie. Zachęcamy do korzystania...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu