Author: Marcin Repelewicz (Marcin Repelewicz)

Strona główna / Marcin Repelewicz
Komunikat DOW NFZ dot. szczepień p/grypie dla farmaceutów
Wpis

Komunikat DOW NFZ dot. szczepień p/grypie dla farmaceutów

Komunikat w sprawie umów na szczepienia przeciwko grypie 2020-10-08 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zawarł pierwsze umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na przekazywanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących zawód medyczny w aptece lub...

Zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki
Wpis

Zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki

W związku ze zmianami wytycznych rządowych dotyczących ograniczania transmisji koronawirusa oraz zwiększającą się dzienną liczbę zachorowań, Naczelna Izba Aptekarska przedstawia zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki. Należy podkreślić, że zagrożenie zarażeniem koronawirusem nie ulega zmniejszeniu. W celu zabezpieczenia zdrowia farmaceutów i pacjentów, konieczne jest utrzymanie środków ochronnych oraz zabezpieczeń na najwyższym możliwym poziomie. W związku z wyznaczaniem i różnicowaniem przez Ministerstwo Zdrowia powiatów pod względem poziomu zagrożenia, Naczelna...

Ograniczenia w wydawaniu szczepionek przeciw grypie
Wpis

Ograniczenia w wydawaniu szczepionek przeciw grypie

Dnia 17 września 2020r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. Ograniczenie dotyczy szczepionek Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Fluarix Tetra. Zgodnie z zapisem w obwieszczeniu dla jednego pacjenta w wieku powyżej 9 r.ż. w okresie 180 dni można wydać nie więcej niż 1 ampułko-strzykawkę wymienionych...

Komunikat NFZ dla farmaceutów
Wpis

Komunikat NFZ dla farmaceutów

Komunikat w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty 2020-09-01 Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) apteka jest zobowiązana do przekazywania danych w komunikacie elektronicznym...

Komunikat w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie
Wpis

Komunikat w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci W tym roku uruchomiono dodatkowe świadczenie dla farmaceutów i techników farmaceutycznych pracujących w aptekach ogólnodostępnych oraz punktach aptecznych w postaci bezpłatnego szczepienia przeciw grypie sezonowej. Świadczenie będzie udzielane w przychodniach (POZ), które podpiszą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na szczepienie pracowników medycznych. Obecnie NFZ oczekuje na deklaracje zwrotną od podmiotów,...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Wpis

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Rozp. 1432 z dn. 18 sierpnia 2020 r. Z dniem 1 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Poszerzono w niej katalog uprawnień dodatkowych pacjentów o nową kategorię „C”. C – Świadczeniobiorcy w okresie ciąży, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie (uprawnienia określone w art. 43b ust. 1...

Rozpoczęcie specjalizacji – farmacja
Wpis

Rozpoczęcie specjalizacji – farmacja

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji regulują przepisy rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019 nr poz. 499 z późn. zm.), wprowadzone przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1991 ze zm.)...

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
Wpis

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

Przypomnienie – bezpłatne środki ochrony indywidualnej
Wpis

Przypomnienie – bezpłatne środki ochrony indywidualnej

  Szanowni Państwo Przypominamy o możliwości zamówienia do aptek i punktów aptecznych bezpłatnychśrodków ochrony indywidualnej dla pracowników finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dostawy odbywają się cyklicznie i po upływie danego okresu można złożyć kolejne zamówienie. Zachęcamy do korzystania z tej formy  wsparcia. Aby zgłosić zapotrzebowanie proszę wypełnić formularz z linku: Formularz

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.
Wpis

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. Niniejszy projekt zawiera także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży (Uprawnienie dodatkowe C ). Lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana. Link do projektu

  • 1
  • 3
  • 4
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu