Author: admin (Marek Sierpiński)

Opinia prawna dotycząca wprowadzenia uprawnienia do wystawiania recept PA/PF a przynależność do OIA
Wpis

Opinia prawna dotycząca wprowadzenia uprawnienia do wystawiania recept PA/PF a przynależność do OIA

Dzięki uprzejmości Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach prezentujemy Państwu opinię prawną opracowaną przez Pana mecenasa Krystiana Szulca dotyczącą wprowadzenia uprawnienia do wystawiania recept PA/PF a przynależność do OIA. Opinia prawna sporządzona dla Śląskiej Izby Aptekarskiej przez mec. Krystiana Szulca: “Zmiana prawa farmaceutycznego z dnia 1.04 2020 r., wprowadzenie uprawnienia dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania...

Opracowanie dotyczące : wystawiania faktur dla pacjentów i odbiorców
Wpis

Opracowanie dotyczące : wystawiania faktur dla pacjentów i odbiorców

Wystawiane faktur dla pacjentów i odbiorców NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które dane są obowiązkowe NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze. Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame. Nabywca – to ten, kto nabywa towar. Nie ma znaczenia czy będzie z niego korzystał...

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek
Wpis

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek

Szanowni Państwo We współpracy z Kancelarią Lotz i Partnerzy zostało przygotowane opracowanie przedstawiające możliwości zastosowania ustawy antykryzysowej Tarcza 2,0 w aptekach. Analiza przedstawia możliwości jakie daje ustawa do zapobiegania i zmniejszania strat spowodowanych epidemią COVID-19. Ustawa ma zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców prowadzących apteki jak i również dla farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania...

Tablica informacyjna dla pacjentów aptek
Wpis

Tablica informacyjna dla pacjentów aptek

Szanowni Państwo Przygotowaliśmy aktualny wzór tablicy informacyjnej do wywieszenia w aptekach zawierający podstawowe informacje dla pacjentów. W porównaniu do poprzedniej wersji wprowadzono poprawki uwzględniające zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących aptek ogólnodostępnych. Dokument można wydrukować i umieścić w miejscu widocznym dla pacjentów. Zawarte zostały tam istotne przepisy dotyczące obsługi pacjentów.   Pozdrawiam serdecznie mgr farm. Małgorzata...

Kompendium dotyczące recept
Wpis

Kompendium dotyczące recept

Szanowni Państwo W załączonej tabelce przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie dla recept elektronicznych i papierowych uwzględniające termin ważności recepty oraz ilość możliwą do wydania dla różnych grup preparatów w zależności od uprawnień osoby wystawiającej receptę. Z powodu rozproszenia informacji dotyczących wystawiania i realizacji recept na kilka aktów prawnych codzienna praca nastręcza sporo trudności. Załączona tabela ma...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Panu mgr farm. Pawłowi Figaszewskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Koleżanki i Koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 20.08.2020 r. o godz. 11:00  na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ
Wpis

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ

  W związku ze zniesieniem obowiązku podawania OW NFZ pacjenta zarówno na recepcie, jak i w Dokumencie Realizacji Recepty, w Systemie e-Zdrowie (P1) zostało zaktualizowane działanie jednej z reguł weryfikacyjnych (REG.WER.2671 Wymagalność numeru OW NFZ). Aktualizacja może spowodować pojawianie się przejściowych (zaplanowanych) ostrzeżeń z tej reguły podczas realizacji recept w systemach aptecznych w najbliższych dniach. Wszystkie zapisy Dokumentów Realizacji Recept będą możliwe. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu...

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL
Wpis

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu...

Wpis

Rozporządzenia

Rozporządzenia do ustawy Prawo Farmaceutyczne  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie recept https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf https://sip.lex.pl/#/act/19065564/2873528/recepty?pit=2021-01-03&keyword=recepty&cm=STOP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000745/O/D20180745.pdf http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001773/O/D20181773.pdf http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000436/O/D20190436.pdf http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002395/O/D20192395.pdf http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000690/O/D20200690.pdf https://sip.lex.pl/#/act/18710148/2754457/recepty?pit=2020-08-06&keyword=recepty&cm=STOP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021871565/O/D20021565.pdf https://sip.lex.pl/#/act/16989756/2650875/podstawowe-warunki-prowadzenia-apteki?pit=2020-08-06&keyword=warunki%20prowadzenia%20apteki&cm=SFIRST   Rozporządzenie Ministra...

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień
Wpis

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%. Załącznik : pismoMon Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/  

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu