Bez kategorii

Strona główna / Bez kategorii
Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 27.01.2021 r. zmarła mgr farm. Małgorzata Matusz Mgr farm. Janowi Matuszowi Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają członkowie samorządu aptekarskiego, koleżanki i koledzy farmaceuci oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Jasiu, łączymy się z Tobą w bólu O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w terminie...

Projekt harmonogramu dyżurów aptek – powiat górowski
Wpis

Projekt harmonogramu dyżurów aptek – powiat górowski

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy projekt harmonogramu rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na rok 2021. Uwagi merytoryczne dotyczące harmonogramu prosimy kierować do biura DIA, adres e-mail : biuro@dia.com.pl   Załącznik : powiat górowski   Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Projekt harmonogramu dyżurów aptek – powiat milicki
Wpis

Projekt harmonogramu dyżurów aptek – powiat milicki

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy projekt harmonogramu rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu milickiego na rok 2021. Uwagi merytoryczne dotyczące harmonogramu prosimy kierować do biura DIA, adres e-mail : biuro@dia.com.pl   Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Objaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące zamieszczania identyfikatora NFZ na receptach.
Wpis

Objaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące zamieszczania identyfikatora NFZ na receptach.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 19.10.2020 pojawiła się informacja dotycząca zniesienia obowiązku określania na receptach identyfikatora NFZ. W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty
Wpis

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece lub punkcie aptecznym przez inną osobę, niż pacjent którego recepta dotyczy, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń, w szczególności żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa...

Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020
Wpis

Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020

Komunikat w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczenia w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć 2020-10-12 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [DOW NFZ] przypomina, iż, zgodnie z § 9 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o...

Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019
Wpis

Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019

Tylko do piątku 11 września 2020 apteki mają czas na złożenie sprawozdania do BDO (baza danych o produktach i opakowaniach) z ilości wydanych opakowań (tzw. reklamówek). Sprawozdanie dotyczy okresu 01.09.2019 – 31.12.2019, składa się je w formie elektronicznej. Nie złożenie sprawozdania może skutkować grzywną w wysokości do 5000 PLN. Sprawozdanie składamy na stronie internetowej :...

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek
Wpis

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek

Szanowni Państwo We współpracy z Kancelarią Lotz i Partnerzy zostało przygotowane opracowanie przedstawiające możliwości zastosowania ustawy antykryzysowej Tarcza 2,0 w aptekach. Analiza przedstawia możliwości jakie daje ustawa do zapobiegania i zmniejszania strat spowodowanych epidemią COVID-19. Ustawa ma zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców prowadzących apteki jak i również dla farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Panu mgr farm. Pawłowi Figaszewskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Koleżanki i Koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 20.08.2020 r. o godz. 11:00  na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.

  • 1
  • 2
  • 5
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu