Bez kategorii

Strona główna / Bez kategorii
Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 27.01.2021 r. zmarła mgr farm. Małgorzata Matusz Mgr farm. Janowi Matuszowi Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają członkowie samorządu aptekarskiego, koleżanki i koledzy farmaceuci oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Jasiu, łączymy się z Tobą w bólu O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w terminie...

Objaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące zamieszczania identyfikatora NFZ na receptach.
Wpis

Objaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące zamieszczania identyfikatora NFZ na receptach.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 19.10.2020 pojawiła się informacja dotycząca zniesienia obowiązku określania na receptach identyfikatora NFZ. W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty
Wpis

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece lub punkcie aptecznym przez inną osobę, niż pacjent którego recepta dotyczy, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń, w szczególności żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa...

Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020
Wpis

Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020

Komunikat w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczenia w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć 2020-10-12 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [DOW NFZ] przypomina, iż, zgodnie z § 9 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o...

Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019
Wpis

Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019

Tylko do piątku 11 września 2020 apteki mają czas na złożenie sprawozdania do BDO (baza danych o produktach i opakowaniach) z ilości wydanych opakowań (tzw. reklamówek). Sprawozdanie dotyczy okresu 01.09.2019 – 31.12.2019, składa się je w formie elektronicznej. Nie złożenie sprawozdania może skutkować grzywną w wysokości do 5000 PLN. Sprawozdanie składamy na stronie internetowej :...

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek
Wpis

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek

Szanowni Państwo We współpracy z Kancelarią Lotz i Partnerzy zostało przygotowane opracowanie przedstawiające możliwości zastosowania ustawy antykryzysowej Tarcza 2,0 w aptekach. Analiza przedstawia możliwości jakie daje ustawa do zapobiegania i zmniejszania strat spowodowanych epidemią COVID-19. Ustawa ma zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców prowadzących apteki jak i również dla farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Panu mgr farm. Pawłowi Figaszewskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Koleżanki i Koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 20.08.2020 r. o godz. 11:00  na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ
Wpis

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ

  W związku ze zniesieniem obowiązku podawania OW NFZ pacjenta zarówno na recepcie, jak i w Dokumencie Realizacji Recepty, w Systemie e-Zdrowie (P1) zostało zaktualizowane działanie jednej z reguł weryfikacyjnych (REG.WER.2671 Wymagalność numeru OW NFZ). Aktualizacja może spowodować pojawianie się przejściowych (zaplanowanych) ostrzeżeń z tej reguły podczas realizacji recept w systemach aptecznych w najbliższych dniach. Wszystkie zapisy Dokumentów Realizacji Recept będą możliwe. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu...

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL
Wpis

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu...

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień
Wpis

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%. Załącznik : pismoMon Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/  

  • 1
  • 2
  • 5
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu