Bez kategorii

Strona główna / Bez kategorii
Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek
Wpis

Opracowanie Ustawy antykryzysowej Tarcza 2.0 w aspekcie aptek

Szanowni Państwo We współpracy z Kancelarią Lotz i Partnerzy zostało przygotowane opracowanie przedstawiające możliwości zastosowania ustawy antykryzysowej Tarcza 2,0 w aptekach. Analiza przedstawia możliwości jakie daje ustawa do zapobiegania i zmniejszania strat spowodowanych epidemią COVID-19. Ustawa ma zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców prowadzących apteki jak i również dla farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Panu mgr farm. Pawłowi Figaszewskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Koleżanki i Koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 20.08.2020 r. o godz. 11:00  na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ
Wpis

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ

  W związku ze zniesieniem obowiązku podawania OW NFZ pacjenta zarówno na recepcie, jak i w Dokumencie Realizacji Recepty, w Systemie e-Zdrowie (P1) zostało zaktualizowane działanie jednej z reguł weryfikacyjnych (REG.WER.2671 Wymagalność numeru OW NFZ). Aktualizacja może spowodować pojawianie się przejściowych (zaplanowanych) ostrzeżeń z tej reguły podczas realizacji recept w systemach aptecznych w najbliższych dniach. Wszystkie zapisy Dokumentów Realizacji Recept będą możliwe. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu...

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL
Wpis

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu...

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień
Wpis

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%. Załącznik : pismoMon Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/  

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.
Wpis

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia dot. zmian refundacji od 1 września 2020 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. Niniejszy projekt zawiera także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży (Uprawnienie dodatkowe C ). Lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana. Link do projektu

Nowa strona internetowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu
Wpis

Nowa strona internetowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo   Oddajemy w Wasze ręce nową stronę internetową Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Gorąco zapraszamy do jej przetestowania oraz do korzystania z niej na co dzień. Nowa strona internetowa DIA została zbudowana całkowicie od początku na nowym silniku, jest dostosowana do działania również na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych/smartfonach). Zawiera nowe podziały menu (zakładek)...

Kondolencje
Wpis

Kondolencje

Pani mgr farm. Agnieszce Kowalskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty ś.p. Jerzego Kłodnickiego składają koleżanki i koledzy z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Biuro DIA

Wpis

Ustawy

Ustawy   1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne Tekst jednolity https://sip.lex.pl/#/act/16915922/2770336/prawo-farmaceutyczne?keyword=prawo%20farmaceutyczne&cm=SFIRST   2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001419/O/D20191419.pdf https://sip.lex.pl/#/act/16794140/2609959/izby-aptekarskie?keyword=izby%20aptekarskie&cm=SFIRST        3.  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000357/U/D20200357Lj.pdf https://sip.lex.pl/#/act/17712396/2770326?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20refundacyjna       4....

Wpis

Nowa strona internetowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu www.dia.com.pl

Uruchomiliśmy nową stronę internetową Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do testowania strony i korzystania z niej na co dzień. Nowa strona internetowa DIA została zbudowana od początku. Zawiera nowy podział menu (zakładek) oraz nowe funkcjonalności. Wszystkich członków DIA zapraszamy do rejestrowania się na nowej stronie internetowej pod adresem : https:/dia.com.pl/konto-czlonka/dane/  Po zarejestrowaniu się...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu