Bez kategorii

Strona główna / Bez kategorii
Wpis

O rękojmi raz jeszcze

O „rękojmi” raz jeszcze. „Przymiot rękojmi należytego prowadzenia apteki jest jednym z wymogów ustawowych, żądanych od farmaceuty – kandydata na kierownika apteki. Brak stwierdzenia tego przymiotu w wymagany prawem sposób (uchwałą samorządu aptekarskiego) skutkuje niemożnością objęcia i pełnienia funkcji kierownika apteki i narażeniem się na odpowiedzialność karną („Kto nie będąc uprawniony kieruje apteką, podlega grzywnie”...

Wpis

Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej

   Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej:http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm Do wniosku należy załączyć skany następujących dokumentów: Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Dyplomu...

Wpis

Uznanie kwalifikacji zawodowych i wydanie PWZ w Meklemburgii – Pomorzu Przednim

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów na terenie Niemiec przedstawiamy w załączniku instrukcję dotyczącą trybu postępowania dla aptekarzy starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych i wydanie Prawa Wykonywania Zawodu na obszarze Meklemburgii – Pomorza Przedniego (Mecklenburg – Vorpommern) w północnych Niemczech. Instrukcja w załączniku zawiera ogólne uwagi dotyczące trybu postępowania oraz...

Wpis

Nostryfikacja dyplomu uzyskanego za granicą

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw M.P. 2004 r. nr 21 poz. 378   Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia...

Spotkanie 30 lat po studiach
Wpis

Spotkanie 30 lat po studiach

W dniach 30-31 maja i 1 czerwca br. zorganizowaliśmy 30-lecie ukończenia studiów AD 1978. Spotykamy się już od dobrych 10 lat, czasami nawet dwa razy w roku. Tym razem, mimo, że była to okrągła rocznica, samo spotkanie było mocno na luzie w Europejskiej Krainie Optymizmu w Niemojowie, tuż przy granicy z Czechami, nad Orlicą z...

  • 1
  • 4
  • 5
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu