Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”.

„§  4.  Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3*, realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwane dalej "jednostkami szkolącymi".

 * 1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;

   3) udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;

W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia okręgowa izba aptekarska, której farmaceuta jest członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dopuszcza się dokumentowanie przebiegu ciągłego szkolenia farmaceuty w formie elektronicznej (UWAGA! załączony poniżej arkusz zawiera 3 zakładki - cz. I dane farmaceuty, cz. II przebieg ciągłego szkolenia, cz. III zaliczenie szkolenia)

Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.

W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym liczby punktów edukacyjnych, o których mowa
w § 4, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.

Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna
się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

Przedłużenie okresu edukacyjnego na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie nie powoduje przesunięcia
terminu rozpoczęcia kolejnego okresu edukacyjnego.

Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie  (22.03.2018r.) niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego.

Pliki do pobrania

Nowe z forum

praca - technik farm Wrocław

Forum / praca / dam pracę / technik

FEW to próba ominięcia AdA?

Forum / dyskusyjne / inne

Technik Lubin/Ścinawa/Polkowice

Forum / praca / szukam pracy / technik

Technik-stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.