Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu dot. wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept.

W dniu 14 września 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018r. (opublikowane w Dzienniku Ustaw 2018 pod pozycją 1773), zmieniające rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie recept. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych regulacji dotyczących realizacji recept; w jej wyniku zmienione zostały przepisy § 4, § 5, § 7, § 8, § 10, § 13, § 14 oraz § 18 rzeczonego rozporządzenia.

Odnosząc się do najistotniejszych z wprowadzonych zmian Izba wskazuje, że nowelizacja uwzględniła zgłaszane od kwietnia br. uwagi, podnoszone w związku z problemami dot. interpretacji przepisów pierwotnej wersji rozporządzenia, m.in. w zakresie danych adresowych umieszczanych na recepcie oraz jej kształtu i wymiarów.  

Do rozporządzenia wprowadzono przepis § 8 pkt. 3, który stwierdza, że  recepta w postaci papierowej, jeżeli zawiera dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, ale dane na niej zawarte są zamieszczone w sposób czytelny.

Natomiast wedle dodanych przepisów § 10 ust. 1 pkt. 9 – 11 zmieniono zasady realizacji recept, w sytuacji, w której nie wpisano danych adresowych, bądź wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne. I tak, w sytuacji gdy powyższa okoliczność odnosi się do adresu pacjenta, osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia (pkt. 9). Jeżeli powyższe dotyczy kodu pocztowego adresu danych pacjenta – osoba wydająca przyjmuje, że został on wpisany (pkt. 10). Natomiast, jeżeli powyższe wiąże się z danymi podmiotu drukującego (o którym mowa w art. 96a ust. 1e ustawy – Prawo farmaceutyczne), wówczas osoba wydająca przyjmuje, że dane te zostały wpisane (pkt. 11).

Rozporządzenie zmieniające w § 3 ustanawia regułę, wedle której recepty wystawione lub zrealizowane w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 14 września 2018r. uznaje się za wystawione lub zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli spełniają one warunki określone w § 7, § 8 i § 10 rozporządzenia w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym z 11 września 2018r.

Izba przypomina, że członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mają możliwość bezpłatnego korzystania z portalu prawnego „Lex Apteka”, który umożliwia również dostęp do aktualnej wersji treści rozporządzenia w sprawie recept, uwzględniającej omawianą nowelizację. W programie tym można w prosty sposób analizować zmiany wprowadzane przez poszczególne nowelizacje, poprzez wyświetlenie danego aktu prawnego i następnie wybranie opcji „Pokaż zmiany”.

 

Analizowane rozporządzenie można następnie wydrukować w postaci jednolitego brzmienia wskazanego rozporządzenia, uwzględniającego skreślone oraz dodane nowelizacją fragmenty tego aktu prawnego. Należy wówczas wybrać zakładkę „Eksport” i następnie w „Ustawieniach eksportu” zaznaczyć opcję „Porównaj z poprzednią wersją”.

Poniżej Izba publikuje wygenerowany w ten sposób z programu „Lex Apteka” dokument jednolitego brzmienia rozporządzenia w sprawie recept, celem zapoznania się z całością wprowadzonych zmian.

*

Opracowali:

Piotr Sędłak – radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

mgr farm. Piotr Bohater – wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Forum / praca / szukam pracy / pomoc apteczna

Technik szuka pracy Wrocław

Forum / praca / szukam pracy / technik

POMOC APTECZNA Legnica

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

Zatrudnimy pomoc apteczną do Wrocławia

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.