Komunikat DWIF we Wrocławiu w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki i kierowników aptek działań zabezpieczających.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
WE WROCŁAWIU

WIF-WR-I.021.46.2020

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, w związku z pojawiającymi się informacjami o braku należytego zabezpieczenia personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki indywidualnej ochrony antywirusowej oraz w związku ze skierowanym do tut. organu stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu, przypomina, iż pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym m.in. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do zmieniających się warunków wykonywania obowiązków przez pracowników.

Wobec powyższego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu zaleca takie przygotowanie miejsca pracy w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych przez podmioty je prowadzące, aby - biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne obciążenie pracą - maksymalnie zabezpieczyć personel przed potencjalnym zakażeniem.

W związku z powyższym apeluję do podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa dolnośląskiego o:

1)    zamontowanie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych szklanych przesłon (zabudów szklanych), o wysokości minimum 1,8 m od podłogi, pełniących
funkcje barier między miejscem dostępnym dla pacjenta (klienta) a miejscem, w którym znajduje się farmaceuta/technik farmaceutyczny za stołem ekspedycyjnym, lub wstawienie tymczasowych kurtyn z materiałów nieprzepuszczalnych (przezroczystych ścianek z tworzyw sztucznych), zlokalizowanych między podłogą a sufitem ww. pomieszczeń;

2)     wyznaczenie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych „strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta” o długości 1,5 m, która to strefa winna być rozpoznawalna i uwidoczniona w izbie ekspedycyjnej i w której to nie powinny przebywać żadne osoby;

3)     zapewnienie personelowi fachowemu wykonującemu czynności w izbie ekspedycyjnej aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych rękawiczek ochronnych oraz przyłbic ochronnych (gogli, chroniących przed zakażeniem wirusem, według obowiązujących norm), względnie maseczek i fartuchów;

4)     usunięcie z izb ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, w częściach dostępnych dla pacjentów, wolnostojących przedmiotów;

5)     zabezpieczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki dezynfekcyjne;

6)     zobowiązanie personelu do zachowywania bezpiecznej odległości od rozmówcy (min. 1,5 m);

7)     promowanie dokonywania płatności bezgotówkowych;

8)     promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez personel, wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%);

9)     umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane;

10)    wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć ręce;

11)    upowszechnianie wśród pracowników wiedzy z zakresu BHP;

12)     zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas wykonywania obowiązków, nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;

13)     przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%).

14)     zapewnienie, aby we wszystkich pomieszczeniach aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, lady, stoły, krzesła, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą

z detergentem;

15)      zapewnienie, aby wszystkie pomieszczenia aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych były regularnie i starannie sprzątane oraz myte z użyciem wody z detergentem, a także systematycznie przewietrzane.

Nadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu rekomenduje stałe śledzenie komunikatów i ogłoszeń:
1. Głównego Inspektora Sanitarnego, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
2. Ministra Zdrowia, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz monitorowanie aktualnego stanu prawnego i stosowanie się do powszechnie obowiązującego prawa.


DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
WE WROCŁAWIU

mgr farm Mariusz Kozłowski

 

Otrzymują:

drogą elektroniczną kierownicy i przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na adresy skrzynek e-mail aptek i punktów aptecznych.

Do wiadomości:

-      Pan Paweł Piotrowski - Główny Inspektor Farmaceutyczny,

-      Pan Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski,

-   Pan Jacek Klakocar - Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

-       Pani Elżbieta Piotrowska - Rutkowska Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,

-       Pan Marcin Repelewicz Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu.

 

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Forum / praca / szukam pracy / pomoc apteczna

Technik szuka pracy Wrocław

Forum / praca / szukam pracy / technik

POMOC APTECZNA Legnica

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

Zatrudnimy pomoc apteczną do Wrocławia

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.