Korespondencja dot. przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych przez granice oraz zastosowania przepisów ustawy refundacyjnej

Pismo NIA do MZ z dnia 2012-04-18 dot. zastosowania przepisów ustawy refundacyjnej do aptek szpitalnych.

Naczelna Izba Aptekarska, L. dz. P-98/2012, Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Pan Bartosz ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Nawiązując do pisma Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 marca br. (znak: MZ-PR-WL-0213-30239-2/ER/12), uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie, jak należy rozumieć następujące wnioski zawarte w przywołanym dokumencie:

- "(...) art. 2 pkt 2 ustawy refundacyjnej (...) wyklucza aptekę szpitalną spod uregulowań i procedur przewidzianych w ustawie refundacyjnej",

- "ustawa ta (refundacyjna - przyp. G.K.) nie ma zastosowania do aptek szpitalnych".

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej powyższe twierdzenia zwiększają wątpliwości w zakresie stosowania norm prawnych ustawy refundacyjnej, które odnoszą się do świadczeniodawców, posiadających w strukturze organizacyjnej apteki szpitalne. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, apteki szpitalne zaopatrują szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. W konsekwencji apteki szpitalne to elementy struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy), konkretnie jednostki lub komórki organizacyjne przedsiębiorstw podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy).

W tym kontekście nie można zgodzić się z wnioskiem, że przepisy ustawy refundacyjnej, w tym przede wszystkim art. 9 ust. 1 i 2, nie mają zastosowane do aptek szpitalnych.

W naszej ocenie stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia wymaga pilnego doprecyzowania.

Z poważaniem
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz KucharewiczGIF o przewozie środków odurzających i substancji psychotropowych przez granice


Pismo GIF z dnia 2012-03-27 dotyczące przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów przekraczających granice Polski.


Źródło informacji:
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/przewoz-przez-pacjentow-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-niezbednych-do-leczenia-medycznego

Przewóz przez pacjentów środków odurzających i substancji psychotropowych niezbędnych do leczenia medycznego.

10 kwietnia 2012 r. Departament Gospodarki Lekami przekazał do wiadomości Naczelnej Izby Lekarskiej pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 27 marca 2012 r. dotyczące przewozu przez przekraczających granice Rzeczypospolitej Polskiej pacjentów środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego.

W piśmie czytamy m.in.:

"Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dZ. U. Nr 45, poz 271 z późn. zm) stanowi, iż nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Jednakże, przepis ten nie ma zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, których przywóz z zagranicy określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124) (art. 68 ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne)."

Pełna treść dokumentu w załączeniu.

Komunikat MZ dot. art. 6 ustawy o refundacji leków

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla świadczeniodawców w sprawie stosowania art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).


Źródło informacji:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_specprzy_17042012.pdf

MINISTERSTWO ZDROWIA
Sekretarz Stanu Jakub Szulc
MZ-PLA-460-13099-40/BRB/12

Warszawa, 2012-04-17

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla świadczeniodawców w sprawie stosowania art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).


Niniejszy komunikat wydaje się na skutek pojawiających się wątpliwości w zakresie stosowania art. 6 ust. 1, pkt 1 lit.b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm).

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy stanowi, że "ustala się kategorie dostępności refundacyjnej: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym".

W związku z tym, że literalne brzmienie ww. przepisu nie odnosi się do treści Charakterystyk Produktów Leczniczych, w przypadku wskazań refundacyjnych, dla których nie określono precyzyjnie żadnych ograniczeń m.in. w stosunku do populacji, stanu chorobowego czy wieku, takie wskazanie refundacyjne należy potraktować jako wskazanie dla całej populacji pacjentów, u której zdiagnozowano jednostkę chorobową, o której mowa we wskazaniu refundacyjnym. W takim przypadku wskazania refundacyjne (dostępność refundacyjna) dotyczące określonego stanu klinicznego wyłączają stosowanie ograniczeń wynikających z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Na przykład: wskazanie refundacyjne "schizofrenia" dotyczy całej populacji pacjentów chorych, u których zdiagnozowano każdy rodzaj jednostki chorobowej "schizofrenia", a wskazanie refundacyjne "stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku" dotyczy całej populacji pacjentów chorych po przeszczepie jakiegokolwiek narządu unaczynionego lub po przeszczepie szpiku.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc


Link do niniejszej informacji w serwisie Śląskiej Izby Aptekarskiej:
http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4874.html


Nowe z forum

MAGISTER FARMACJI - Sobótka - Etat

Forum / praca / dam pracę / magister

TECHNIK OSTRÓW WLP.

Forum / praca / dam pracę / technik

zatrudnię Technika farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.