Nostryfikacja dyplomu uzyskanego za granicą.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

M.P. 2004 r. nr 21 poz. 378

 

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Dz. U. 2015 poz. 1467

 

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu składa do rady (odpowiedniego wydziału Uniwersytetu Medycznego) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

2)  pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

3) datę wydania dyplomu;

4) nazwę instytucji, która wydała dyplom;

5) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

6) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom;

7)  apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydała dyplom;

8)  pełnomocnictwo poświadczone notarialnie w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

1)  oryginał dyplomu uzyskanego za granicą - do wglądu;

2)  kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

UWAGA!!!

Dyplom i inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:

a)    sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo

b)    sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie nr 44/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą”

http://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/75-2016-94151/3041-nr-44-xv-r-2016-regulamin-postepowania-nostryfikacyjnego-dyplomow-ukonczenia-studiow-wyzszych-uzyskanych-za-granica

 

Egzamin za znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie przy ul. Długiej 16. Termin egzaminu ustalany jest przez przewodniczącego Komisji w zależności od ilości spraw, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Pliki do pobrania

Nowe z forum

Technik Farmaceutyczny Stażysta

Forum / praca / dam pracę / technik

odliczanie ilości leku

Forum / dyskusyjne / realizacja recept

e recepta realizacja

Forum / dyskusyjne / realizacja recept

Kierownik Apteki od zaraz- Lubin

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.