Pozostałe akty prawne

Dz. U. z 2010r. Nr 191 poz. 1282 z dnia 15.10.2010 r.

poz. 1282 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Ustaw Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 r.

poz. 679 - USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Wchodzi w życie: 18 września 2010r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 90 ust. 3-5, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 2) art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011r.

Dzienik Ustaw nr 50 z 09 marca 2012r.

 poz. 259 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację receptpoz. 260 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Dzienniki Ustaw nr 30, 34 i 35

Dziennik Ustaw nr 30 z dnia 25.02.2008 r. zawiera rozporządzenie: poz. 187 - MZ  z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Dziennik Ustaw nr 34 z dnia 29.02.2008 r. zawiera rozporządzenie: poz. 198 - Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Dziennik Ustaw nr 35 z dnia 29.02.2008 r. zawiera rozporządzenie: poz. 204 - rozporządzenie MON z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Dziennik Ustaw Nr 56 z 01 kwietnia 2008r.

poz. 341 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoWchodzi w życie: 01 kwietnia 2008r.

Dziennik Ustaw Nr 57 pozycja 347 z 4 kwietnia 2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 2 z 31 marca 2008

poz. 8 - OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw nr 60 z 11.04.2008 r.

poz. 374 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.03.2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza

Dziennik Ustaw Nr 60 pozycja 374 z 11 kwietnia 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza

Uwaga! Rozporządzenie ws. recept lekarskich.

Zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca br. zmieniające rozporządzenie ws. recept lekarskich. Zmiany dot. terminów ważności druków recept. Treść rozporzadzenia znajduje się na stronie www.mz.gov.pl (należy kliknąć z prawej strony:Polecamy/ "Legislacja" a następnie na "Akty prawne po konsultacjach społecznych"). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 113 z 30 czerwca 2008

poz. 724 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Dziennik Ustaw Nr 125 z 14 lipca 2008 zawiera:

poz. 809 - rozporządzenie MZ z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznychpoz. 808 - rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością poz. 807 - rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnościąpoz. 806 - rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

Dziennik Ustaw Nr 151 z 20 sierpnia 2008 r. zawiera:

poz. 948 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. ws. wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie  produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych; poz. 949 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. ws. wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych.Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 2 3 4 5 6 »

Nowe z forum

pomoc apteczna do Legnicy

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

magister na godziny

Forum / praca / zastępstwo na czas urlopu

Technik Stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik

WARSZAWA KIEROWNIK APTEKI

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.