Pozostałe akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 75 z 08 kwietnia 2011r.

poz. 406 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiegoWchodzi w życie: 23 kwietnia 2011r.

Dziennik Ustaw nr 105 z 24.05.2011 r.

poz. 614 - USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiWchodzi w życie: 08 czerwca 2011r.

Dziennik Ustaw nr 117 z 8.06.2011 r.

poz. 678 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz art. 2, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Dziennik ustaw nr 122 z dnia 13 czerwca 2011 r

poz. 696 - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:1) art. 11, art. 17—23, art. 41 ust. 1—5 i 8, art. 48 ust. 1—6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;2) art. 63 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Dziennik ustaw nr 113 z dnia 2.06.2011 r

poz. 657 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Dziennik Ustaw nr 225 z dnia 20.10.2011 r.

poz. 1355 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 271 z dnia 16 grudnia 2011 r.

poz. 1606  - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 269 z dnia 14 grudnia 2011 r.

poz. 1595 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnościąWchodzi w życie: 14 grudnia 2011r.

Dziennik Ustaw nr 288 z 29 grudnia 2011 r.

poz. 1698 - rozporządzenie MZ z dnia 20.12.2011 r. ws. szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy nr 1 Urzędu Rejestracji Pproduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

poz. 1 - z dnia 21.11.2011 r. ws. daty, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie IX (FP IX 2011).

Dziennik Ustaw nr 284 z 23.12.2011 r.

poz. 1742 - ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ

Dziennik Ustaw nr 294 z 30.12.2011 r.

 poz.1739 - rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2011 r.w sprawie recept lekarskich.

Dziennik Ustaw Nr 23 z 02 lutego 2012 r.

 poz. 124 - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiWchodzi w życie: 02 lutego 2012r.

Dziennik Urzędowy MZ z dnia 27.02.2012 r.

poz. 4 -OBWIESZCZENIE MZ z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Nowe z forum

MAGISTER FARMACJI - Sobótka - Etat

Forum / praca / dam pracę / magister

TECHNIK OSTRÓW WLP.

Forum / praca / dam pracę / technik

zatrudnię Technika farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.