Pozostałe akty prawne

Dziennik Ustaw z dnia 2.03.2012 r.

poz. 236 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Ustaw z dnia 15.02.2012 r.

poz. 169 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Dziennik Ustaw Nr 62 z 29 marca 2012r.

poz. 345 - rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.Wchodzi w życie: 30 marca 2012r. poz. 348 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowiaWchodzi w życie: 29 marca 2012r. poz. 349 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia Wchodzi w życie: 29 marca 2012r.  

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r.

poz. 49 - obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dziennik Ustaw z dnia 27 czerwca 2012 r.

poz. 727 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanymdo finansowania świadczeń ze środków publicznych

USTAWA z dnia 14 czerwca 2012 r.

poz. 742 - o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

Dziennik Ustaw z 2 sierpnia 2012 r.

poz. 884 -  rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszomRozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1843

Nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia

Opublikowano Dz. U. nr 245 z dnia 28.12.2007 Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Dziennik Ustaw nr 109 z 21.06.2007 r.

poz. 755 - rozporządzenie MZ z 14.06.2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uwaga! Nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw nr 97 z dnia 1.06.2007 r. znajdują się dwa rozporządzenia: poz. 646 - MZ z dn. 17.05.2007 r. ws. recept lekarskich oraz poz. 647 - MZ z dn. 17.05.2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 26.04.2007 r. zawiera rozporządzenie:

492 - z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r. z wyjątkami (szczegóły w rozporządzeniu).

Dziennik Ustaw nr 69 z dn. 18.04.2007 r. zawiera rozporządzenie:

465 - MZ z dn. 3.04.2007 r. zmieniające rozporządzenie w spr. dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w palcówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 71 z dn. 20.04.2007 r. zawiera rozporządzenie:

480 - MZ z dn. 4.04.2007 r. zmieniające rozporządzenie w spr. specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UWAGA - ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP

W Dz. Urz. MZ nr 4 z dnia 15 marca 2007r. znajduje się obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz przedstawia stan na dzień 31 stycznia 2007 r.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nowe z forum

MAGISTER FARMACJI - Sobótka - Etat

Forum / praca / dam pracę / magister

TECHNIK OSTRÓW WLP.

Forum / praca / dam pracę / technik

zatrudnię Technika farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.