Regionalna baza farmaceutów szpitalnych

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną,Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu oraz Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej zwracają się z prośbą do wszystkich farmaceutów zainteresowanych ewentualną pracą w ramach umowy zlecenia z aptekami szpitalnymi w przypadku wystąpienia tam istotnych braków kadrowych o dobrowolne wpisywanie się do bazy Izby.

Działanie to ma na celu stworzenie regionalnej bazy farmaceutów, którzy, w przypadku ewentualnych, nasilonych absencji, mogliby zabezpieczyć potrzeby pacjentów w regionie.

Formularz rejestracji w bazie farmaceutów szpitalnych:

https://forms.gle/VTEsZX2GrRrSK29F8 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – „dalej jako RODO”, informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu, al. Matejki 6, 50-333 Wrocław, nr tel.: 71 321 18 77, 71 321 32 77.

2)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia rejestru farmaceutów szpitalnych, posiadających uprawnienia do sporządzania żywienia pozajelitowego oraz produktów leczniczych cytostatycznych, co związane jest z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz wykonaniem założeń ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374; w skrócie: „specustawa”).

3)      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu w związku z wykonywaniem przez nią zadań, wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dni 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1419 ze zm.), tj. współdziałania z organami administracji publicznej, samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego.

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązywania przepisów specustawy, a także przez okres niezbędny do zwalczania i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

5)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu, w o którym mowa w art. 21 RODO;

f)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

9)      Odbiorcą Państwa danych będzie Wojewoda Dolnośląski, wykonujący zadania określone w specustawie.

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.