Rok 2008

 Pod koniec ubiegłego roku zostały wybrane nowe władze DIA. Do styczniowego numeru biuletynu DIA „Pharmakon” nowo wybrany prezes ORA mgr Piotr Bohater napisał: „Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za udzielone mi zaufanie oraz pomoc i wsparcie zarówno w okresie wyborczym, jak i w pierwszych tygodniach pracy na stanowisku prezesa ORA we Wrocławiu. Gratuluję też wszystkim pozostałym wybranym do władz DIA z uzasadnioną nadzieją na stworzenie kompetentnego zespołu pracującego efektywnie dla dobra naszego środowiska. Ostatnie dni burzliwego dla polskich aptekarzy roku 2007 wyraźnie pokazały, że rozpoczynająca się piąta kadencja naszego samorządu może należeć do wyjątkowo trudnych. Brak dobrej woli ze strony Ministerstwa Zdrowia widać szczególnie na przykładzie ostatniej nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Odrzucone zostały praktycznie wszystkie propozycje zmian przesłane przez NIA – nawet te, których celem było wyłącznie ułatwienie naszej codziennej pracy w aptece bez jakiegokolwiek wpływu na finanse NFZ. (...) Życzę Wam wszystkim, aby ten rok był spokojny, szczęśliwy i pełen sukcesów – również w zakresie prac naszego samorządu.” 

W obsadzie personalnej biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nie nastąpiły żadne zmiany. Pani Elżbieta Remska prowadzi sekretariat. Pani Izabela Podolec zajmuje się sprawami ewidencji, szkoleń i prawa wykonywania zawodu. Pani mgr Teresa Cikacz wszystkim, co z finansami Izby jest związane. Biuletyn informacyjny DIA „Pharmakon” nadal ukazuje się raz w miesiącu w niezmienionej szacie graficznej, tylko w coraz większym nakładzie (2300 egz.) – proporcjonalnie do wciąż rosnącej ilości członków Izby, którzy otrzymują go bezpłatnie. Redaktorem naczelnym jest nadal Maria Chmielewska, a drukiem i kolportażem zajmuje się firma SAVIO. 

W dniu 12 stycznia na stoku „Karpatka” przy ul. Myśliwskiej w Karpaczu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Śniegu wokół było bardzo mało, jednak trasa zjazdowa była sztucznie naśnieżona w stopniu umożliwiającym rozegranie zawodów. O ich stronę techniczną zadbała profesjonalnie firma „Horyzont" z Karpacza. Nowością w tym roku było spotkanie integracyjne dzień przed zawodami, w „Chacie Karkonoskiej” w Karpaczu, gdzie rozdano numery startowe uczestnikom zawodów. Spotkanie po nartach i uroczyste zakończenie zawodów odbyło się także w „Chacie Karkonoskiej”, gdzie ogłoszono wyniki zawodów, rozdano nagrody i świetnie się bawiono przy dobrej muzyce, jedzeniu i piciu.  Do zawodów zgłosiło się ponad 100 osób z całej Polski, ale sklasyfikowano 79 zawodników, w tym 25 farmaceutek (juniorki – 8, seniorki – 17) i 18 farmaceutów (juniorzy – 10, seniorzy – 8). Grupę „Przyjaciele farmacji” stanowiło 36 osób, w tym 10 dzieci. Na pierwszych miejscach uplasowały się prawie te same osoby, co w latach poprzednich. Wśród juniorek najlepsze były: Dorota Zaczyk, Anna Bielasik i Alicja Przybylska (wszystkie z DIA). Wśród seniorek: Mariola Suszko, Joanna Jacek i Iwona Johan (też wszystkie z DIA). Najlepsi panowie to: Bartłomiej Jankowski (Łódzka OIA), Sebastian Jakubowski (Wielkopolska OIA) i Rafał Rytko (Warszawska OIA) wśród juniorów oraz Janusz Mazur, Artur Mikłaszewicz (obaj z DIA) i Wiktor Napióra (Łęczyca) spośród seniorów. Jak zwykle wyrazy podziękowania należą się firmom, dzięki którym mogła się odbyć ta ogólnopolska integracyjna impreza zimowa: HURTAP SA, DHA DOLPHARMA, NIA, HARTMANN i AUDI. 

W dniach 17-20 stycznia odbył się Krajowy Zjazd Aptekarzy w Bełchatowie. Miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy. W części wyborczej Zjazdu wybrano prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – został nim dr Grzegorz Kucharewicz. Spośród dolnośląskich delegatów na Zjazd, do pracy w NRA wybrano: dr. Wojciecha Piotrowskiego na członka Naczelnego Sądu Aptekarskiego, do Naczelnej Komisji Rewizyjnej – mgr. Stefana Żebrowskiego, mgr Joanna Piątkowska wybrana została na stanowisko wiceprezesa NRA, a mgr Piotr Bohater został Koordynatorem Departamentu Spraw Zagranicznych NRA. Zasłużonym członkom samorządu z całej Polski wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Zbigniew Madurowicz i mgr Olgierd Wiercimok otrzymali Srebrny Krzyż Zasługi.  W dniu 26 stycznia w legnickim hotelu Qubus odbył się coroczny, organizowany przez Hurtap i Dolnośląską Izbę Aptekarską,

XVI Bal Aptekarza. Tej nocy uczestnicy balu przenieśli się w klimaty pełne upalnej egzotyki, na imprezę w tropikalnych klimatach Karaibów. Wyjątkowy charakter balu podkreślał odpowiedni wystrój sali i muzyka w rytmach latino. Gwiazdą wieczoru była In Grid. 

Dolnośląska Izba Aptekarska podpisała umowę z firmą Human Partner, która opracuje wniosek o unijne dofinansowanie szkolenia ustawicznego dla kilkuset członków DIA w ramach programu Kapitał Ludzki. Około 550 członków naszej Izby mogłoby bezpłatnie zdobyć w ciągu dwóch lat prawie 50 punktów w ramach szkolenia ustawicznego, a mając zapewnione znaczne kwoty na finansowanie szkoleń Izba miałaby większy wpływ na ich przebieg.  

W dniu 7 lutego, w trakcie spotkania przedstawicieli DIA i Oddziału Dolnośląskiego NFZ dokonano ustaleń w kilku ważnych tematach: 1. PESEL na recepcie - DOW NFZ kontrolując recepty w aptece oczekuje prawidłowego sprawozdania nr PESEL z recepty. Podpis lekarza stanowi zatwierdzenie przez niego danych wpisanych na recepcie. 2. Realizacja recept dla pacjentów o uprawnieniach IB - Prawo do bezpłatnych leków dla pacjenta na podst. przepisów ustawy art. 46 szczegółowo opisuje komunikat DOW NFZ z dnia 26.09.2007 r. Komunikat zostanie dodatkowo powtórzony na Portalu Aptekarza. 3. Czytelność recepty - Dane na recepcie powinny być czytelne. Ewentualne poprawki naniesione przez farmaceutę powinny być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem MZ w sprawie recept lekarskich. 4. Dwie jednakowe daty podane na recepcie - data wystawienia i data realizacji, oznaczają receptę pierwszą „z trzech”. Leki wydaje się w tym przypadku na miesięczną kurację. 5. Modyfikacje blankietu recepty, tj. umieszczenie kratek na recepcie dolnośląskiej na nr PESEL: DOW NFZ podejmuje się sprawdzenia możliwości umieszczenia na recepcie kratek, w które należałoby wpisać nr PESEL pacjenta. 6. Lista najczęściej popełnianych błędów w aptece: DOW NFZ przedstawi na Portalu Aptekarzy błędy najczęściej popełniane przez apteki podczas realizacji recepty. DOW NFZ zwraca szczególną uwagę na błędy oczywiste przy realizacji recepty, tj. dotyczące recept wystawionych  dla kobiet, na których przepisany lek jest refundowany wyłącznie w męskich jednostkach chorobowych, np. rak prostaty. 7. Portal Aptekarza: Portal Aptekarza ma służyć farmaceutom zarówno do rozliczeń z DOW NFZ, a docelowo być głównym miejscem dostępu do informacji DOW NFZ. 8. Interpretacja przepisów prawnych: Urząd będący właścicielem przepisu prawnego odpowiedzialny jest w wątpliwych przypadkach za jego interpretację. 9. Sposób realizacji recepty dla pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji: DIA przeprowadzi szkolenie dla aptek z zakresu sposobu realizacji recept dla pacjentów z Unii Europejskiej. 10. Realizacja recept dla pacjentów o uprawnieniach PO: DIA zobowiązuje się umieścić w biuletynie DIA informacje dotyczące sposobu realizacji recepty dla pacjentów o uprawnieniach PO. 11. Współpraca DOW NFZ z DIA: Spotkania naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami DOW NFZ i prezesa DIA będą stałym elementem współpracy. 

W dniu 26 lutego obchodzono 15. rocznicę istnienia Klubu Seniora. Jubileuszowe spotkanie Seniorów zaszczycili prezesi Izby pan mgr Piotr Bohater i pani mgr Joanna Piątkowska, prof. Janusz Pluta, mgr Krystyna Szostak oraz prezes Cefarm Wrocław. 

W dniach 4-5 kwietnia w hotelu „Jan” w Wojcieszycach k. Jeleniej Góry odbył się Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA. Delegaci dolnośląskich aptekarzy, wybrani na ubiegłorocznym zjeździe wyborczym, po raz pierwszy spotkali się, aby radzić nad bieżącymi problemami środowiska farmaceutycznego. Obecnych było 80 delegatów (spośród 107 wybranych). Gościem był prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz, który przedstawił stan prac NRA i odpowiadał na pytania delegatów (na zdjęciu).Dyskusje nad bieżącymi problemami środowiska, tradycyjnie prowadzono w czterech panelach tematycznych: 1) edukacyjnym oraz etyki i deontologii – pod przewodnictwem Olgi Fedorowicz i Ireny Knabel-Krzyszowskiej; 2) aptek ogólnodostępnych – prowadzonym przez Artura Owczarka; 3) aptek szpitalnych – prowadzonym przez Urszulę Wirską;4) ekonomicznym – prowadzonym przez Piotra Bohatera. Następnego dnia podsumowano dyskusje panelowe i drogą głosowania jawnego przyjęto rezolucje i apele zjazdowe, które będą wskazywać kierunek działań przedstawicieli samorządu na najbliższy rok. 

W dniu 20 kwietnia odbył się w Poznaniu Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia na lata 2008-2011. Prezesem SFKP jednogłośnie została wybrana pani dr Stanisława Skowron-Szlósarczyk z wrocławskiego koła SFKP. Działalność Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski rozpoczęła się w 1984 r. Jest ono częścią Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC). W Polsce Stowarzyszenie posiada koła w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Tarnowie, Rzeszowie i we Wrocławiu. 

W dniu 29 kwietnia na spotkaniu Klubu Seniora przy DIA zaprezentował się nowo wybrany Zarząd Klubu. Jego członkowie przedstawili krótko swoją drogę zawodową. Następnie omówiono program na dalszą kadencję. Nową przewodniczącą Klubu Seniora została mgr Stanisława Makuchowska. 

Od dnia 3 maja obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, w postaci popieranej przez środowisko farmaceutyczne. Jest to rozporządzenie, na które farmaceuci czekali od wielu miesięcy – wprowadzone zapisy zawierają wymagania dla aptek prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych bez przepisu lekarza, analogiczne do wymagań, które muszą spełniać tradycyjne apteki i hurtownie. 

W hipermarkecie „Castorama” we Wrocławiu ustawiono automat z lekami przeznaczonymi do sprzedaży. DIA sprawdzała legalność takiej formy udostępniania leków – przesłano zapytanie do prawników NIA (zawarta w nim była opinia prawnika DIA) i wystąpiono do WIF we Wrocławiu o wydanie opinii. 

W dniu 29 maja w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej AM we Wrocławiu. Dyplomy wręczono 119 absolwentom farmacji i 25 absolwentom analityki medycznej, a absolwentkom (w tym roku same panie), które osiągnęły najwyższą średnią ocen w ciągu całego okresu studiów wręczono nagrody. Odznaki wzorowego studenta otrzymały trzy panie: mgr anal. Marlena Świerczek – średnia ocen 4,55;  mgr farm. Elżbieta Bojsan – średnia ocen 4,52;  mgr farm. Marta Szandruk – średnia ocen 4,50. Tradycyjną nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu dla najlepszego absolwenta Wydziału Farmaceutycznego prezes DIA mgr Piotr Bohater wręczył mgr Elżbiecie Bojsan. 

W czerwcu w Delegaturze Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu został złożony wniosek o finansowanie szkoleń farmaceutów w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Także w czerwcu, na seminarium dyskusyjnym zorganizowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na temat współpracy na rzecz zintegrowanego, regionalnego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej, prezes DIA mgr Piotr Bohater (w odpowiedzi na prezentację pana dr. Romana Szełemeja – pełnomocnika Zarządu ds. Polityki Zdrowotnej UM, która odnosiła się m. in. do funkcjonowania aptek otwartych i szpitalnych w naszym regionie) przedstawił fatalny stan farmacji szpitalnej w aspekcie pozycji aptekarza szpitalnego i zaproponował zorganizowanie podobnego seminarium na temat aptek i ich problemów.  

W sobotę 21 czerwca Dolnośląska Hurtownia Aptekarska DOLPHARMA zaprosiła swoich wiernych klientów oraz pracowników, a także sympatyków na swoje piąte urodziny. Prezes Zarządu DOLPHARMY mgr Agnieszka Mikoszewska podziękowała wyróżniającym się pracownikom hurtowni mającym pięcioletni staż, a aptekarzom - najwierniejszym klientom hurtowni wręczyła okolicznościowe dyplomy. 

VII Górski Rajd Pieszy Farmaceutów zorganizowany przez Dolnośląską Izbę Aptekarską, odbył się w sobotę 28 czerwca. Pani mgr Rozalia Mazur-Skotnicka jak zwykle zaproponowała przepiękne miejsca do zwiedzenia. Tym razem był to Złoty Stok, Paczków i Kamieniec.  

Lipcowa nowelizacja list refundacyjnych przeprowadzona została w „tradycyjny” sposób: w ostatniej chwili, z błędami i w atmosferze niepotrzebnego zamieszania. Pisma prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej sprawie zostały przez Ministerstwo Zdrowia całkowicie zignorowane. 

Tematem kolejnego spotkania z Grzegorzem Wysoczańskim – naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami DOW NFZ były sprawy związane z numerem PESEL i receptami z odroczonym terminem realizacji. Brak prawidłowego numeru EAN i BLOZ może skutkować podważeniem prawa do refundacji dla aptek. Omówiono także recepty drukowane komputerowo. 

W dniu 2 września, po wakacyjnej przerwie aptekarze regionu wrocławskiego spotkali się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca. Spotkaniu towarzyszyła miła uroczystość. Po raz pierwszy kilku spośród tegorocznych absolwentów Wydziału Farmacji odbierając Prawo Wykonywania Zawodu składało ślubowanie). Ta nowa forma wręczania prawa wykonywania zawodu farmaceuty została wprowadzona zgodnie ze znowelizowaną ustawą o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 47, poz. 273 z 18.03.2008 r.), według której: Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. O terminie ślubowania okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska, informuje farmaceutę. Ślubowanie powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki. Ślubowanie składane przez farmaceutę w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty, sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności” odbiera prezes właściwej okręgowej rady aptekarskiej albo prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Okręgowa rada aptekarska, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska, niezwłocznie po złożeniu ślubowania wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. 

W październiku prezes DIA mgr Piotr Bohater został mianowany członkiem prezydium Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU). 

W dniu 26 listopada w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu odbyło się seminarium dyskusyjne zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej było przybliżenie obecnym na spotkaniu parlamentarzystom, przedstawicielom starostw powiatowych, urzędów miejskich i szpitali województwa dolnośląskiego wiedzy na temat najważniejszych problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych. Poseł Norbert Raba (członek sejmowej Komisji Zdrowia) deklarował, że wszelkie postulaty i uwagi przekazane mu przez przedstawicieli DIA trafią na pewno do sejmowej komisji zdrowia i do resortu, tym bardziej, że trwają prace nad ostatecznym kształtem prawa farmaceutycznego oraz nad listą leków refundowanych.  

W listopadzie, w Jabłonnej odbył się Konwent Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich, który ustosunkował się i zaopiniował projekt zmiany Prawa farmaceutycznego, którego zmiana jest niezwykle oczekiwana przez środowisko, szczególnie w zakresie sztywnych cen, zmiany tabeli marż, demografii i geografii aptek. Dolnośląską Izbę Aptekarską reprezentowali - mgr Joanna Piątkowska i mgr Piotr Bohater, który prowadził obrady. 

Koniec roku był związany z uroczystościami wigilijnymi Izby (była coroczna kutia autorstwa mgr Piątkowskiej), a także oczekiwaniem na zmiany list, cen i limitów z nadzieją, że nie wypadnie to 31 grudnia, czyli w Sylwestra! 

W dniu 31 grudnia 2008 r. skończył się pierwszy, pięcioletni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy uzyskali Prawo Wykonywania Zawodu do dnia 31 grudnia 2003 r. Osoby, które nie uzyskały w tym czasie 100 punktów edukacyjnych mogą złożyć uzasadniony wniosek do Rady Aptekarskiej OIA o przedłużenie okresu edukacyjnego o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

 _______________________________

W roku 2008 odeszli z naszego grona: dr hab. n. farm. Ryszard Jasztold-Howorko, mgr farm. Halina Kułakowska, mgr farm. Halina Lubicz, dr hab. farm. Jarosław Czyrski, mgr farm. Grażyna Dec-Szeliga, mgr farm. Maria Domosławska, mgr farm. Marta Wilczyńska-Simon, mgr farm. Alicja Wachowiak, dr farm. Stanisława Skowron-Szlósarczyk, mgr farm. Zofia Harlender. 

Nowe z forum

INTER APTEKA Zgorzelec

Forum / dyskusyjne / inne

Weekendy, dyżury, godziny

Forum / praca / szukam pracy / magister

APTEKA DOM LEKOW - PRACA DLA MAGISTRA

Forum / praca / dam pracę / magister

Praca

Forum / praca / szukam pracy / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.