V Zjazd Wyborczy Aptekarzy DIA

W dniach 8-9 grudnia 2007 r. odbył się piąty zjazd wyborczy dolnośląskiego samorządu aptekarskiego. Był on podsumowaniem i ukoronowaniem działalności władz DIA minionych dwóch kadencji pod przewodnictwem mgr farm. Joanny Piątkowskiej oraz inauguracją kadencji bieżącej.

Przyjechało wielu gości, aby podziękować ustępującej Radzie Aptekarskiej i jej prezes za wspólne działania i współpracę na rzecz farmacji, a także całej dolnośląskiej służby zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu. Serdecznymi słowy wyrazili to m. in.: dr Andrzej Wojnar – przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, prof. Kazimierz Gąsiorowski – dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu, mgr Urszula Sławińska-Zagórska – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Farmaceutycznego.

Tradycyjnie zostały wręczone odznaczenia kończącym swoją działalność członkom samorządu w uznaniu ich zasług: prezes NRA Andrzej Wróbel wręczył Medale im. prof. Koskowskiego mgr Katarzynie Sakowicz-Samotij i mgr. Jerzemu Piekarskiemu.

Ustępująca prezes  DIA mgr Joanna Piątkowska wygłosiła przemówienie podsumowujące minione dwie kadencje jej prezesury w DIA. Następnie zgodnie z programem zjazdu odczytano sprawozdania kadencyjne najważniejszych organów DIA – Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sadu Aptekarskiego i Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Aptekarskiej IV kadencji DIA. W części wyborczej 97 (z ogólnej liczby 107) nowo wybranych delegatów DIA wybrało prezesa Rady Aptekarskiej DIA i skład Rady (29 osób) oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego sześciu zastępców, skład Komisji Rewizyjnej (4 osoby) i Sądu Aptekarskiego (11 osób), a także delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA został Piotr Bohater właściciel apteki „Pod Ratuszem” we Wrocławiu, absolwent wrocławskiej elektroniki, a następnie farmacji, obecny przewodniczący Komisji Ekonomicznej DIA, znany zapewne Państwu z wielu analitycznych publikacji na łamach Pharmakonu i innych publikatorów. 

Oto pozostałe wyniki wyborów: Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została mgr Maria Kukurowska, a jej zastępcami: mgr Olgierd Wiercimok, mgr Lidia Kwiatkowska, mgr Elżbieta Trzęsicka-Reszka, mgr Jan Szulecki, mgr Danuta Mikoszewska, mgr Halina Biernikiewicz. 

Skład Sądu Aptekarskiego: mgr Elżbieta Janusz, mgr Bożena Kiełkowicz, mgr Dymitrakis Balarys, mgr Mikołaj Jaryczewski, mgr Jerzy Deckert, mgr Stanisław Słupczyński, mgr Maria Cichosz-Stawicka (przewodnicząca), mgr Danuta Lewińska, mgr Stanisława Skowron-Szlósarczyk, mgr Lidia Lewicka, mgr Maria Wróbel. 

Skład Komisji Rewizyjnej: mgr Marek Jagoszewski, mgr Jolanta Kowal, mgr Stefan Żebrowski (przewodniczący), mgr Halina Karpińska. 

Skład Okręgowej Rady Aptekarskiej: mgr Alina Giewartowska, mgr Leokadia Jaskros-Głogowska, mgr Joanna Piątkowska, mgr Artur Owczarek, mgr Irena Knabel-Krzyszowska, mgr Katarzyna Cichowicz, mgr Jacek Ciaciura, mgr Krystyna Szostak, mgr Ewa Wąsik, mgr Tadeusz Bodalski, mgr Wanda Weis-Gradzińska, mgr Olga Fedorowicz, mgr Bożena Maćkowiak, mgr Irena Kowal, mgr Urszula Wirska, mgr Wojciech Dąbrowski, dr Krzysztof Dybek, mgr Witold Huget, mgr Jolanta Paradowska, mgr Irena Litwa-Parużyńska, mgr Ryszard Borczyk, mgr Wojciech Jędrzejczyk, mgr Zbigniew Madurowicz, dr Wojciech Piotrowski, mgr Andrzej Bartoszek, mgr Krzysztof Lipski, mgr Jolanta Krumplewska, mgr Anna Postołowska, mgr Paweł Łukasiński. 

Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy: mgr Piotr Bohater, mgr Maria Cichosz-Stawicka, mgr Katarzyna Cichowicz, mgr Jacek Ciaciura, dr Krzysztof Dybek, mgr Olga Fedorowicz, mgr Leokadia Jaskros-Głogowska, mgr Irena Knabel-Krzyszowska, mgr Maria Kukurowska, mgr Krzysztof Lipski, mgr Irena Litwa-Parużyńska, mgr Danuta Mikoszewska, mgr Jerzy Niziałek, mgr Artur Owczarek, mgr Jolanta Paradowska, mgr Joanna Piątkowska, mgr Jerzy Piekarski, dr Wojciech Piotrowski, mgr Aleksandra Rutkowska, mgr Ewa Wąsik, mgr Olgierd Wiercimok, mgr Stefan Żebrowski. 

W ciągu kilkunastu następnych dni odbędzie się posiedzenie nowo ustanowionej Rady Aptekarskiej DIA, której członkowie ustalą skład Prezydium Rady, tzn. czterech wiceprezesów ds. poszczególnych regionów DIA oraz sekretarza i skarbnika. Zostaną także ustanowione składy poszczególnych agend i komisji problemowych DIA. 

W drugim dniu zjazdu omawiano bieżące problemy środowiskowe i założenia na przyszłość. Prowadząca obrady mgr Joanna Piątkowska rozpoczęła od apelu do nowych władz o kontynuowanie prac rozpoczętych przez członków kończącej się kadencji Rady. W szczególności mówiono o szkoleniach ustawicznych i specjalizacyjnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel., współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym. Kolejnymi przedsięwzięciami wartymi kontynuowania są imprezy integracyjne – mistrzostwa narciarskie i doroczne bale aptekarza. „Podtrzymujcie to, co stało się już tradycją” – mówiła mgr Piątkowska. Następnie zaprosiła delegatów do dyskusji na temat kierunków działań przyszłej kadencji. Pierwsza zabrała głos pani mgr Bożena Maćkowiak – wojewódzki specjalista ds. farmacji szpitalnej, mówiąc o niedociągnięciach prawa dotyczącego statusu i funkcjonowania aptek szpitalnych. Ważnym problemem jest ustalenie terminu przydatności leków recepturowych – nie ma na to żadnych przepisów. Mgr Irena Knabel-Krzyszowska uważała, że najważniejszym zadaniem dla nowo wybranych członków samorządu jest dążenie do ustanowienia aktów prawnych dotyczących farmaceutów: ustawy o zawodzie i ustawy o cenach. Mgr Joanna Piątkowska omówiła szczegółowo wciąż „bolesną” sprawę dyżurów nocnych aptek wynikającą z trudnej współpracy z władzami miejskimi niektórych miejscowości. Mgr Jerzy Deckert skomentował minione wybory we wszystkich regionach DIA, a zwłaszcza ich drastycznie niską frekwencję. Dodał, że to samo dotyczy szkoleń – jest to niewątpliwie wina samorządu i coś trzeba z tym zrobić.

Na zakończenie Zjazdu, w ramach szkolenia ustawicznego wysłuchano wykładu dr n. med. Małgorzaty Kobusiak-Prokopowicz pt. „Efekt klasy. Kliniczny punkt widzenia”.

Nowe z forum

pomoc apteczna do Legnicy

Forum / praca / dam pracę / pomoc apteczna

magister na godziny

Forum / praca / zastępstwo na czas urlopu

Technik Stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik

WARSZAWA KIEROWNIK APTEKI

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.