VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

W dniach 29-31 stycznia 2016 r. w Jachrance koło Warszawy odbył się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Celem zjazdu było przyjęcie sprawozdań z działalności Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w ostatniej kadencji, wyłonienie w wyborach nowych władz samorządowych oraz wypracowanie strategii działania na nową, czteroletnią kadencję.
Na zjazd przybyło 337 delegatów ze wszystkich Izb Okręgowych w kraju. Zostali również zaproszeni honorowi goście. Z zaproszenia skorzystał między innymi Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W swoim wystąpieniu nakreślił plan pracy resortu zdrowia na najbliższe lata i podkreślił, że uzdrowienie rynku detalicznej dystrybucji leków w Polsce stanowi jeden z jego priorytetów. Można pokusić się o stwierdzenie, iż padły słowa, na które czekaliśmy bez mała dwadzieścia lat. Minister w swoim przemówieniu przytoczył podnoszone wielokrotnie przez nasz samorząd postulaty jak:
- apteka dla aptekarza, lub spółki, w której aptekarze posiadają minimum 51% udziałów
- uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty,
- konieczność utrzymania zakazu reklamy aptek,
- walka z łamaniem przepisów antykoncentracyjnych, (czyli z łamaniem zakazu posiadania przez jeden podmiot lub spółki od niego zależne więcej niż 1% aptek na terenie danego województwa),
- problemy ze stratami wynikającymi z przecen leków znajdujących się na magazynie apteki, a wynikających ze zmian wprowadzanych na listach refundacyjnych,
- ograniczenie pozaaptecznego obrotu lekami..
Pan Minister podkreślił to, o czym mówimy od dawna, że jesteśmy zawodem zaufania publicznego i ważną częścią całego systemu ochrony zdrowia a postulowane przez nas rozwiązania są w interesie polskich pacjentów i Państwa Polskiego. Wyraził również uznanie dla ustępujących władz naszego samorządu podkreślając jak wiele już udało się osiągnąć dzięki ich zaangażowaniu i determinacji. Kończąc Pan Minister życzył zebranym delegatom owocnych obrad i jeszcze raz podkreślił swoją gotowość kontynuowania współpracy.
Mamy pełną świadomość, że tezy zawarte w wystąpieniu Ministra Zdrowia to dopiero zapowiedzi zmian, swoiste zaproszenie do stołu negocjacyjnego. Stopień realizacji tych postulatów zależeć będzie w dużej mierze od aktywności i merytorycznego przygotowania naszych przedstawicieli w Naczelnej Izbie Aptekarskiej w nadchodzącej kadencji. Zostały przygotowane solidne fundamenty do merytorycznej dyskusji nad przyszłością i kształtem aptekarstwa w Polsce, należy tę szanse dobrze wykorzystać
Oczywistym jest, że tak daleko idące zrozumienie problemów nurtujących sektor detalicznej dystrybucji leków nakreślone przez Ministra Zdrowia nie wzięło się z próżni. To owoc ciężkiej pracy i zaangażowania wielu naszych koleżanek i kolegów. To lata konsekwentne realizowanej przez nasz samorząd, strategii, w której tworzeniu między innymi brał czynny udział obecny prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr Paweł Łukasiński. To dzięki pracy Departamentu Spraw Zagranicznych NRA, którego wieloletnim koordynatorem był mgr Piotr Bohater zostały przygotowane opracowania i analizy wielu legislacyjnych rozwiązań z dziedziny ochrony zdrowia i farmacji stosowanych w państwach Unii Europejskiej, jak np.: ustawy wprowadzone na Węgrzech w 2011r., wprowadzenie dopłat do dyżurów nocnych aptek w Niemczech, czy analizy dotyczące funkcjonowania systemów recept elektronicznych. Dzięki temu mieliśmy solidne argumenty, jakich można było użyć w rozmowach z politykami. Jak poradzą sobie następcy dowiemy się niebawem.

W dalszej części delegaci wybrali przewodniczącego i prezydium zjazdu. Kolejno zostały przyjęte sprawozdania z działalności statutowych organów Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W drugim dniu zjazdu przewidziano przeprowadzenie wyborów Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Do wyborów na Prezesa NRA zgłoszono dwoje kandydatów: mgr farm. Elżbietę Piotrowską-Rutkowską prezes ORA łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i dr n. farm. Marka Jędrzejczaka dotychczasowego Wiceprezesa NRA. Kandydaci przedstawili założenia swoich programów i odpowiadali na pytania delegatów. W tajnym głosowaniu na funkcje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej została wybrana mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Następnie wybrani zostali członkowie pozostałych organów NIA. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej automatycznie wchodzą prezesi Izb Okręgowych, oraz Prezes NRA. Delegaci wybierali pozostałych 24 członków z 45 osobowego składu NRA.

Naczelna Rada Aptekarska - VII Kadencja

 1. mgr farm. Piotrowska-Rutkowska Elżbieta – Prezes NRA
 2. mgr farm. Barszcz Tomasz - OIA Lublin
 3. mgr farm. Baścik Magdalena - OIA Bielsk-Biała
 4. mgr farm. Bochniarz Marcin - OIA Rzeszów
 5. mgr farm. Borowiak Hanna - OIA Szczecin
 6. dr n. farm. Brukiewicz Piotr - OIA Katowice
 7. mgr farm. Byliniak Michał - OIA Warszawa
 8. dr n. farm. Chrzan Paweł - OIA Gdańsk
 9. mgr farm. Chwiałkowski Piotr - OIA Bydgoszcz
 10. mgr farm. Dorociak Jakub - OIA Warszawa
 11. mgr farm. Gocał Robert - OIA Kielce
 12. mgr farm. Górecka Alina - OIA Poznań
 13. mgr farm. Grzechnik Roman - OIA Olsztyn
 14. mgr farm. Jękot Barbara - OIA Kraków
 15. mgr farm. Kandziora-Kuna Katarzyna - OIA Katowice
 16. mgr farm. Kiedrowski Ryszard - OIA Zielona Góra
 17. dr n. farm Konstanty Mikołaj - OIA Katowice
 18. mgr farm. Korzelska Justyna - OIA Koszalin
 19. mgr farm. Kromkowska Izabela - OIA Łódź
 20. mgr farm. Kulińska Katarzyna - OIA Bydgoszcz
 21. mgr farm. Lelito Małgorzata - OIA Kraków
 22. mgr farm. Łukasiński Paweł - OIA Wrocław
 23. mgr farm. Mańko Janina - OIA Gdańsk
 24. mgr farm. Martyniuk Paweł - OIA Olsztyn
 25. mgr farm. Mateuszuk Jarosław Adam - OIA Białystok
 26. dr n. farm. Migas Piotr - OIA Gdańsk
 27. mgr farm. Orlikowski Przemysław - OIA Częstochowa
 28. mgr farm. Pietrzak Małgorzata - OIA Bydgoszcz
 29. mgr farm. Pietrzykowski Michał - OIA Gdańsk
 30. mgr farm. Politowicz Mariusz - OIA Kalisz
 31. mgr farm. Prygiel Andrzej - OIA Opole
 32. mgr farm. Repelewicz Marcin Piotr - OIA Wrocław
 33. mgr farm. Rogowska-Tylman Zofia - OIA Łódź
 34. dr n. farm. Samborska Lucyna - OIA Rzeszów
 35. mgr farm. Sobski Sebastian - OIA Warszawa
 36. mgr farm. Steckiewicz-Bartnicka Ewa - OIA Warszawa
 37. mgr farm. Stelmach Paweł - OIA Łódź
 38. mgr farm. Szkopański Wojciech - OIA Warszawa
 39. mgr farm. Śliwa Bożena - OIA Kielce
 40. mgr farm. Tomków Marek - OIA Opole
 41. mgr farm. Tuzikiewicz Jarosław - OIA Kalisz
 42. mgr farm. Urbańska Joanna - OIA Szczecin
 43. mgr farm. Waligórski Łukasz - OIA Poznań
 44. mgr farm. Witkowski Marian - OIA Warszawa
 45. mgr farm. Zając Piotr - OIA Kraków

Naczelna Komisja Rewizyjna - VII Kadencja

 1. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej mgr farm Krzysztof Majka – OIA Katowice
 2. mgr farm. Krzysztof Kondracki – OIA Warszawa

3. mgr farm. Katarzyna Kędzierska – OIA Opole

4. mgr farm. Piotr Żebrowski -  OIA Lublin

5. mgr farm. Michał Kasiak – OIA Szczecin

6. mgr farm. Mikołaj Zerhau – OIA Warszawa

7. mgr farm. Agnieszka Mikoszewska – OIA Wrocław

Naczelny Sąd Aptekarski – VII Kadencja

1. mgr farm. Anna Włodarczyk – przewodnicząca - OIA Kraków

2. mgr farm. Anna Matan – zastępca przewodniczącej – OIA Warszawa

3. mgr farm. Alina Barańska – OIA Katowice

4. dr n. farm. Piotr Belniak – OIA Lublin

5. mgr farm. Ryszard Kamiński – OIA Bydgoszcz

6. mgr farm. Piotr Kapica – OIA Olsztyn

7. mgr farm. Magdalena Kudrzycka – OIA Kraków

8. dr n. farm. Bożena Kwaśniak – OIA Katowice

9. mgr farm. Magdalena Majewska – OIA Warszawa

10. mgr farm. Piotr Molin – OIA Bielsko-Biała

11. mgr farm. Ewa Ochota – OIA Katowice

12. mgr farm. Anna Pławska – OIA Warszawa

13. mgr farm. Edward Stencel – OIA Szczecin

14. mgr farm. Wojciech Stępień – OIA Kraków

15. mgr farm. Adam Wąsiewicz – OIA Bydgoszcz

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VII kadencja

mgr farm. Kazimierz Jura - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – OIA Kraków

mgr farm. Ryszard Jasiński Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – OIA Katowice

mgr farm. Beata Owczarska Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – OIA Poznań

dr n. farm. Stefan Piechocki Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – OIA Poznań

W trzecim dniu zjazdu delegaci debatowali nad uchwaleniem wniosków programowych wytyczających kierunki działania samorządu w obecnej kadencji. Wszyscy mamy świadomość, że czasu na działanie jest bardzo mało. Oczekiwanie na szybkie podjęcie deklarowanych działań przez nowo wybrane władze samorządu jest bardzo duże. Widoczna była wielka determinacja delegatów z różnych Izb Okręgowych w kraju w dążeniu do celu, jakim jest ratowanie naszego zawodu.
Delegaci z przykrością i niezrozumieniem przyjęli nieobecność, przez niemal cały czas trwania obrad, nowo wybranej Pani Prezes Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej podczas tak ważnej dyskusji o przyszłości samorządu. Była to, bowiem doskonała okazja do przedstawienia kompleksowej strategii działania i założeń programowych, jakie nowo wybrane władze Naczelnej Izby Aptekarskiej zamierzają realizować, aby zbieżne z naszymi postulatami zapowiedzi płynące z Ministerstwa Zdrowia zostały wprowadzone w życie. Niestety takiej możliwości nie było.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż przyjęte przez zjazd założenia programowe praktycznie w całości zostały przygotowane przez poprzednie władze Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Wnioski programowe uchwalone przez VII Krajowy Zjazd Aptekarzy dotyczyły miedzy innymi:

- wprowadzenia zasady „Apteka dla aptekarza lub spółki z większościowym udziałem farmaceutów”;

- utworzenia krajowej mapy potrzeb usług farmaceutycznych;

- ustawy o zawodzie farmaceuty;

- zasad refundowanej opieki farmaceutycznej;

- przepisów dotyczących płatnych dyżurów nocnych i świątecznych aptek - zmiana przepisów o dostępności do leków w porze nocnej i w dni wolne od pracy;

- powrotu leków z rynku pozaaptecznego do aptek;

- normy, że opinia rady OIA jest wymagana przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych;

- zasady, że recepty lekarskie na leki refundowane muszą być wyłącznie drukowane;

- zmiana zasady obliczania marż na leki refundowane i przyjęcie, że podstawą do naliczania marży aptecznej jest cena zakupu leku.


Był to ostatni punkt programu i VII Krajowy Zjazd Aptekarzy został zakończony.

Remigiusz Komarczewski

Nowe z forum

Zatrudnię Technika Farmacji

Forum / praca / dam pracę / technik

Zatrudnię Magistra Farmacji - Wrocław

Forum / praca / dam pracę / magister

DĘBNO - mgr

Forum / praca / dam pracę / magister

Magister Farmacji - Szczecinek

Forum / praca / dam pracę / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.