Weterani poszkodowani - komunikat DOWNFZ

Komunikat w zakresie uprawnień przysługujących weteranom działań poza granicami państwa

z dnia 2014-03-04

 

   

Komunikat

w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa

oraz

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 30.03.2012 r. Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1203), Dolnośląski Oddział Wojewódzki przypomina, że na mocy przepisów ustawy zdefiniowana została nowa kategoria „uprawnionych” jakimi są weterani działań poza granicami państwa i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.

W/w  grupie uprawnionych przysługuje:

        I.            Weteranowi poszkodowanemu

1.      Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);

2.      Prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24c, ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.) oraz prawo do bezterminowego czasu ich trwania (art. 24c, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);

3.      Prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych na podstawie art. 37 us.t 1 ustawy o refundacji oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);

4.      Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, do wysokości limitu finansowego ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. );

5.      Prawo do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.);

6.      Prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa).

 

      II.            Weteranowi

 

1.      Prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Weteranach działań poza granicami państwa).

 

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są:

1.      Dla weterana poszkodowanego żołnierza – legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa, której wzór określa Rozporządzenie MON z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do  świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z 2012 r., poz. 345);

Link:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000345

 

2.       Dla weterana poszkodowanego funkcjonariusza – dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom (j.t. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1564);

Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001564

 

3.      Dla weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW – dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, którego wzór określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 208);

Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000208

 

 

Szczegółowe uprawnienia weteranów zostały zawarte w art. 24 b, c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

 

Tadeusz Pławiak
p.o. Dyrektora DOW NFZ

  71 79 79 436, 71 79 79 079

Dołączone pliki:

Nowe z forum

Szukam stażu w Legnicy

Forum / praca / szukam pracy / technik

technik farmaceutyczny-bardzo dobre warunki

Forum / praca / dam pracę / technik

magister farmacji- bardzo dobre warunki

Forum / praca / dam pracę / magister

Praca - zlecenie

Forum / praca / szukam pracy / magister


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.