Zagadnienia dotyczące uprawnień i oświadczenia do pobrania konieczne do uzyskania rękojmi

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki?
 

Art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271 z 2008 r. z późn. zm.) wymaga od kierownika apteki legitymowania się 5-letnim stażem pracy w aptece lub 3-letnim stażem, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

 

- w przypadku nowo powstałej apteki, z wnioskiem o wydanie opinii występuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
- w aptekach już funkcjonujących, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dot. rękojmi występuje osobiście farmaceuta (kandydat na kierownika) lub właściciel apteki.

 

Mając na uwadze konieczność przyspieszenia i usprawnienia prowadzonego postępowania prosimy, aby do wniosku o wydanie rękojmi załączyć następujące dokumenty farmaceuty ubiegającego się o stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej:
- pełne dane personalne, miejsce zamieszkania (ewentualnie adres do doręczeń), telefon kontaktowy, adres e-mail
-     kopię prawa wykonywania zawodu,
-     przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy do wglądu).

W jednym z załączonych poniżej plików znajduje się opracowanie przygotowane przez mgr farm. Irenę Knabel-Krzyszowską - O "rękojmi" raz jeszcze.

 

Zagadnienia dotyczące uprawnień, obowiązków i zakresu odpowiedzialności, kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.

 

 

1.     Znajomość ustawy o izbach aptekarskich ( tj. Dz. U. 2008 nr 136 poz. 856 z późn. zm.), w której na uwagę zasługuje rozdział 5 „Odpowiedzialność zawodowa”, a także art. 37 będący podstawą do uchwalenia obowiązujących w zawodzie zasad etyki i deontologii.

 

2.     Znajomość Kodeksu Etyki Aptekarza RP  (Uchwała nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22.01.2012 r.)

 

3.     Znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.), a szczególnie rozdziały:

·           7 – apteki (a w nim art. 88);

·           6 – hurtownie farmaceutyczne;

·           5 – obrót produktami leczniczymi;

·           4 – reklama produktów leczniczych.

 

4.     Znajomość rozporządzeń Ministra Zdrowia do w/w ustawy, szczególnie:

·          rozporządzenie „w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki” (Dz. U. 2002 nr 187 poz. 1565)

·          rozporządzenie „w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (Dz. U. 2002 nr 183 poz. 1531)

·          rozporządzenie „w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z  obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (Dz. U. 2008 nr 57 poz. 347)

·          rozporządzenie „w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i  hurtowniach farmaceutycznych” (Dz. U. 2003 nr 132 poz. 1238 z późn. zm.)

 

5.     Ewidencje i procedury obowiązujące w aptece.

 

6.     Organizacja pracy w aptece, szczególnie z uwzględnieniem zapewnienia koniecznej obsady magistrów farmacji z prawem wykonywania zawodu w stosunku do godzin czynności apteki i w zgodności z Kodeksem pracy.

 

7.     Znajomość ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. 2012 poz. 124), szczególnie art. 40 i 41, oraz rozporządzeń do tej ustawy dotyczących dystrybucji hurtowej i detalicznej środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, oraz ich utylizacji.

 

8.     Znajomość ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027), a w niej szczególnie:

·           rozdział 2 – zakres świadczeń opieki zdrowotnej;

·           rozdział 3 – szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;

·           rozdział 5 – dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

9.     Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie recept lekarskich”( Dz. U. 2012 poz. 260).

 

10.  Znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.).

Nowe z forum

praca - technik farm Wrocław

Forum / praca / dam pracę / technik

FEW to próba ominięcia AdA?

Forum / dyskusyjne / inne

Technik Lubin/Ścinawa/Polkowice

Forum / praca / szukam pracy / technik

Technik-stażysta

Forum / praca / szukam pracy / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.