Zmiany w realizacji recept obowiązujące od 1-go stycznia 2016r.

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy opracowanie przygotowane przez Prezesa ORA śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Piotra Brukiewicza.
Dla przypomnienia w załączniku zamieszczamy również komunikat firmy KAMSOFT.
 

Recepty  – zmiany w 2016 r.

Przedstawiam poniżej opracowanie zmian, jakie obowiązują w realizacji recept od 1 stycznia 2016 r.

 

  1. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne.

Od 1 stycznia br. pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty na podstawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. U z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 1136) oraz wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 28 października, 2015r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U z dnia 26 listopada 2015r. poz. 1971) oraz rozporządzenia MZ w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych. Pielęgniarki i położne odpowiednio przeszkolone zgodnie z Art. 15a i Art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. posiadają możliwość wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazach.

Recepta, która jest wystawiona przez pielęgniarkę bądź położną posiada unikalny numer recepty zbudowany z ciągu dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 – dla druków recept

posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki

Funduszu;

2) cyfry trzecia i czwarta (X,Y) stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego

Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) cyfry od piątej do dwudziestej (Z) są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

przy czym tworzą one unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer;

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:

a) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,

ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne, tylko z WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA, KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY

budowa numeru recepty pielęgniarki i położnej

Wartość

0

3

X

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

5

K

Nr cyfry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja) art. 15.2 ustawy; budowa numeru recepty pielęgniarki i położnej

Wartość

0

3

X

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

6

K

Nr cyfry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

z wyłączeniem w obu przypadkach leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe.

Porównując treść rozporządzeń ws. recept dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych można stwierdzić następujące różnice:

Lp.

opis

Lekarz

Pielęgniarka i położna

1.

Ilość wystawianych recept

do 12 na 360 dni

do 4 na 120 dni

2.

Lek recepturowy

Tak

Nie

3.

Import docelowy

Tak

Nie

4.

Antykoncepcja

Tak, do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania  nieprzekraczające 6 miesięcy stosowania

Tak, maksymalnie jednorazowo na 60 dni  - tylko w ramach kontynuacji leczenia

5.

Dzielenie opakowań refundowanych - nebulizacja

Nie

Tak

 

  1. Terminy realizacji recept

Porównując art.96 aPf z zapisami rozporządzenia ws. recept dla lekarzy oraz pielęgniarek zauważono następujące różnice dotyczące terminów realizacji recept:

Lp.

opis

Art. 96a Pf

Rozp. ws. recept

1.

antybiotyk

termin realizacji recepty nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego

Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

2.

preparaty immunologiczne

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.

Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

 

W związku z powyższymi rozbieżnościami w terminach realizacji oraz wątpliwościami dotyczącymi recept pro autore i pro familia sprawę będziemy wyjaśniali niezwłocznie.

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Pliki do pobrania

Nowe z forum

INTER APTEKA Zgorzelec

Forum / dyskusyjne / inne

Weekendy, dyżury, godziny

Forum / praca / szukam pracy / magister

APTEKA DOM LEKOW - PRACA DLA MAGISTRA

Forum / praca / dam pracę / magister

Praca

Forum / praca / szukam pracy / technik


Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących naszego zawodu  wpisz w poniższe okienko swój adres email.zamknij
DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.