szkolenia

Strona główna / szkolenia
Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19
Wpis

Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniającej farmaceutów w grupie zawodów uprawnionych do prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu rozpoczyna akcję mającą na celu koordynację...

Portal szkoleniowy e-duk@cja
Wpis

Portal szkoleniowy e-duk@cja

e-duk@cja to istniejący od 2005 lat autorski, internetowy system szkoleniowy dla farmaceutów mający na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, służący realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia ciągłego farmaceutów, poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów szkoleniowych. Powstanie i funkcjonowanie portalu jest efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Okręgowej Izby...

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu